BLOG

NEWS – nová bytová jednotka v rodinném domě

NSS svým rozsudkem změnil názor na placení daně z nabytí u nových jednotek v rodinném domě. Nabytí je osvobozeno i před změnou zákona k 31.10.2019. Tzn. kdo zaplatil daň z nabytí může pokud splňuje podmínky podat dodatečné daňové přiznání na 0 daň. Finanční správa akceptuje rozsudek Nejvyššího správního soudu, který sjednocuje doposud rozdílný přístup senátů krajských soudů rozhodujících ve věcech správního soudnictví v otázce...

Nezapomeňte oznámit osvobozený příjem !!

I přestože Ministerstvo Financí  „posunulo“ podávání daňových přiznání, hlášení osvobozených příjmů posunuto nebylo. Proto je třeba v řádných termínech toto osvobození podat, týká se zejména zaměstnanců, kteří daňové přiznání nepodávají a těch, kteří budou DP podávat v papírové podobě.  Každý kdo měl osvobozený příjem nad 5 mil. je povinen ho oznámit. ( s výjimkou prodejů nemovitostí)  v termínu propadávání daňových...

10 + 1 daňových tipů pro investory do nemovitostí

1. Přijdou na mě? „Ale vždyť na to nikdo nepřijde, finanční úřad přece neví, že to pronajímám.” To je častý argument majitelů nemovitostí, opak je však pravdou. Existuje několik možností, jak finanční úřad přijde na vaše příjmy z pronájmu. Finanční úřady jsou jednak zahlceny udáními sousedů a bývalých nájemníků, kromě toho ale také aktivně využívají elektronická data. Naposledy například Česká...

Jak na odklad daňového přiznání

Máte-li zájem o  odklad termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu  prostřednictvím daňového poradce, je třeba učinit následující kroky: 1) Stáhněte si plnou moc a smlouvu viz. níže 2) Plnou moc zašlete na finanční úřad viz. uplatnění plné moci ( podpis DP na plné moci být nemusí) –  – můžete ji zaslat i Vaší datovou schránkou, 3 ) Oba...

Pronajímáte nemovitost – daňové tipy:

  Pokud pronajímáte nemovitost a uplatňujete náklady ve skutečné výši nezapomeňte si uplatnit výdajový paušál na auto ve výši 48 000 Kč. U pronajímané nemovitosti se příjmy přefakturovaných služeb nezahrnují do základu daně. V případě úvěru na pronajímanou nemovitost jsou úroky daňovým nákladem, pokud neuplatňujete výdajový paušál. V případě prodeje pronajímané nemovitosti (pokud není zařazena v obchodním majetku) můžete využít osvobození při...

Náklady na kancelář v bytě

Podnikatel může uplatnit náklady související s kanceláří či pracovnou ve svém domě nebo bytě do daňových nákladů. V tomto případě je však velice vhodné postupovat s větší opatrností. Finanční úřad totiž bude požadovat podrobný důkaz, které náklady a v jakém poměru jsouvyužívány pro podnikání a které pro osobní potřebu.   Nábytek a zařízení kanceláře  V případě ceny zařízení do 40 000,-Kč může podnikatel toto zařízení uplatnit do nákladů jednorázově....

Výhody podaní daňového přiznaní daňovým poradcem

I přes daňové úlevy v souvislosti s omezením podnikání , blíže jsou tyto úlevy specifikované na adrese https://zdenekjurak.cz/koronavirusdane/ , je z více důvodu lepší využít odkladu od daňového poradce. Kontrola daní poradcem zvyšuje důvěryhodnost Vašeho daňového přiznání před finančním úřadem Daňový poradce je na rozdíl od účetní pojištěn Efektivnější řešení záloh na daň  Ručení za správnost – daňový poradce za své chyby ručí...