Informace k daním 2019 - 2020 změny pandemie !
 1. Úvod:

   

  AKTUÁLNÍ NOVINKY  v jednání , před schválením senátem :

  a) zálohy na soc a zdrav: prominutí záloh od 03-08/2020 
  b) zálohy na daň:  prominutí záloh 
  c) EET :  odloženo o 3 měsíce po skončení vyjímečného stavu 
  d) daňová ztráta 2020 : zpětně vrácení daně za roku 2019 a 2018 
  e) OČR : pro děti do 13 let do konce omezení 
  f) DPH: pozor, pokud podáte pozdě hrozí sankce viz. níže 

 2.  

  POZN: Nejsem neomylný, nevím všechno, postupně vše studuji a přeji hlavně hodně zdraví 
  #SpolecneToZvladneme

  Zásadní doporučení: 

  1) Hlavně zdraví 
  2) Soustřeďte se na chod firmy 
  3) Soustřeďtě se na DPH 
  4) DP pokud nestíháte odložte ať už s daňovým poradcem nebo ne. 

   

 3. Daňová přiznání: ( update 24.3.2020) 

   

  Daň z příjmu FO a PO: není odloženo, ale automaticky budou prominuty pokuty a příslušenství, pokud bude podáno do 1.7, pokud se DP nepodá do 1.7. poběží celá pokuta od 1.4.

  Info MFCR:
  https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-04.pdf

  podrobnosti: 
  https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav

  Doporučení: 
  Vzhledem k tomu, že nejde o odložení, ale o prominutí penále a příslušenství, které může mít další dopady doporučuji využít služeb daňových poradců ( nutno podat odklad do 1.4. na FÚ) , V případě že nestihnete podat do 1.7. platí termín k 1.4. , pokud budete mít poradce můžete vždy požádat o posunutí termínu. 

   

 4. zálohy na daň:  

  červnová záloha k 15.6. se nebude muset platit , není nutné žádat - viz. https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf

   

   

 5. Daňová ztráta:

  Pokud v roce 2020 budete mít daňovou ztrátu, půjde daňové zisky z let 2019 a 2018 kompenzovat touto ztrátou a dosáhnout tak vratky daně za daňové období 2018 a 2019 - aktuálně v návrhu - bude řešit zákon

 6. Sociální a zdravotní OSVČ: 

   

  Obecně: 

  Zdravotní pojištění :  https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=785

  Sociální pojištění : https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=787

  Nebude nutné platit zálohy od 03 -08/2020 na soc a zdrav.

  V rámci ročního zúčtování bude odpuštěno min. pojistné soc. i zdrav - doplatky se budou doplácet v rámci zúčtování

  Podání přehledu zdravotních pojišťoven za rok 2019 byl posunut zákonem na 3.8.2020 

  CSSZ : posunutí přehledu není, slíbeno odpuštění pokut. !! :( 

   

  staré informace: 
  VZP: 
  posunula termín, tím pádem nebude účtovat penále
  https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/aktualni-terminy-pro-podani-prehledu-osvc

  OZP:
  posunula termín, 
  https://www.ozp.cz/tiskove-centrum/tiskova-zprava-2020-03-20

   VOZP : posunula termín, penále bude odpouštět na základě žádosti 
  https://www.vozp.cz/prehledy-osvc-lze-podavat-az-do-3-srpna

  ZPMV: posunula termín, penále na základě žádosti
  https://www.zpmvcr.cz/o-nas/aktuality/osvc-podat-prehled-bude-mozne-az-do-3.-srpna/

  ČPZP: posunutí termínu
  https://cpzp.cz/clanek/5644-0-Informace-pro-OSVC-predkladani-Prehledu-OSVC-za-rok-2019.html

  Zdroj : https://www.podnikatel.cz/clanky/osvc-se-na-pul-roku-odpusti-minimalni-socialni-i-zdravotni-pojisteni/

 7. Sociální a zdravotní s.r.o. : bude doplněno
  Program ANTIVIRUS - 

   

   

 8. DPH - pokuty budou promíjeny na základě žádosti, což nemusí dopadnout na všechny ( i identifikované osoby), bude záležet jaké Vaše další prohřešky jsou na FÚ evidovány.
   

  KH - pokuta 1000 bude prominuta, ostatní na žádost tzn záleží kdy dojdou výzvy a nemusí být prominuto - jen pro tzv. hodné subjekty bez minulých restů

   - možnost bez pokuty podat později KH společně s přiznáním DPH a zaplacením
  daně (nutno podat se zpožděním nejvíce 4 pracovní dny)

  - o prominutí úroku za pozdní úhradu daně v případě, kdy se prokáže souvislost s
  koronavirem bude nutné žádat.

  POZOR: !!  odpověd MFCR 

  Pokud podáte pozdě kontrolní hlášení , ale dobrovolně KH/NKH v uvedeném liberačním období (tj. ještě předtím, než obdržíte výzvu od správce daně), bude vám bez žádosti prominuta pokuta ve výši 1 000 Kč.

  Pokud ale dojde k porušení povinností vyplývajících z výzev vydaných v době od 1. 3. do 31. 7. 2020, na základě nichž Vám bude udělena pokuta 10.000 Kč, 30.000 Kč nebo 50.000 Kč, jste oprávněni požádat správce daně o prominutí podle § 101k zákona o DPH, jestliže věrohodně prokážete, že k porušení povinností došlo v důsledku působení mimořádných opatření. Bližší informace naleznete ve Finančním zpravodaji 4/2020  
  zdroj: 
  https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-a-odpovedi/dan-z-pridane-hodnoty

  Doporučení DPH :

  DPH a KH - soustředit se na DPH a DPH podat raději špatně než vůbec, o prominutí některých sankcí bude nutné žádat a nemusí být žádost kladně vyřízena / jen pro poslušné

 9. EET :  pozastavení EET na dobu nouzového stavu plus dalších tří měsíců
  tisk 788 - https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=788
 10. Daň z nabytí: prominutí pokuty za nepodání a příslušenství za pozdní platbu / u lhůt od 31.3. - do 31.7. - pokud bude podáno, zaplaceno do 31.8. 
  https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf
 11. OČR: zaměstnanci:  TISK 784 
  https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=784

  - prodlouženo pro děti do 13 let na dobu do začátku školy, prázdnin
  - rodiče se mohou střídat

  https://www.mpsv.cz/web/cz/-/lide-budou-moct-cerpat-nahradu-za-osetrovne-po-celou-dobu-uzavreni-skol-pro-deti-az-do-13-let

 12. OČR: OSVČ 
  Na základě usnesení vlády č. 262 - zákon 109/2020

  Pokud OČR nečerpá manžel/ka bude OČR ve výši 424/den, pro děti do 13 let na celou dobu. (vyplácí živnostenský úřad) 

 

 

Hlavní zdroj: https://twitter.com/TomHajda , podnikatel.cz, ... 

„Přehled je zpracován primárně za účelem informování mých klientů. Veřejnosti jej nabízím zcela zdarma. Nenesu žádnou odpovědnost za jeho použití, správnost či úplnost.“