Informace  pandemie !

AKTUÁLNÍ NOVINKY  v jednání , před schválením senátem :

a) zálohy na soc a zdrav: prominutí záloh od 03-08/2020 
b) zálohy na daň:  prominutí záloh 
c) EET :  odloženo o 3 měsíce po skončení vyjímečného stavu 
d) daňová ztráta 2020 : zpětně vrácení daně za roku 2019 a 2018 
e) OČR : pro děti do 13 let do konce omezení 
f) DPH: pozor, pokud podáte pozdě hrozí sankce viz. níže 

 

  1.  

    POZN: Nejsem neomylný, nevím všechno, postupně vše studuji a přeji hlavně hodně zdraví 
    #SpolecneToZvladneme

 

 

 

Zásadní doporučení: 

1) Hlavně zdraví 
2) Soustřeďte se na chod firmy 
3) Soustřeďtě se na DPH 
4) DP pokud nestíháte odložte ať už s daňovým poradcem nebo ne. 

 
Daňová přiznání: 
 

Daň z příjmu FO a PO: není odloženo, ale automaticky budou prominuty pokuty a příslušenství, pokud bude podáno do 1.7, pokud se DP nepodá do 1.7. poběží celá pokuta od 1.4.

Info MFCR:
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-04.pdf

podrobnosti: 
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav

Doporučení: 
Vzhledem k tomu, že nejde o odložení, ale o prominutí penále a příslušenství, které může mít další dopady doporučuji využít služeb daňových poradců ( nutno podat odklad do 1.4. na FÚ) , V případě že nestihnete podat do 1.7. platí termín k 1.4. , pokud budete mít poradce můžete vždy požádat o posunutí termínu. 

 

 
zálohy na daň:  červnová záloha k 15.6. se nebude muset platit , není nutné žádat - viz. https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf

 

 
Daňová ztráta:
Pokud v roce 2020 budete mít daňovou ztrátu, půjde daňové zisky z let 2019 a 2018 kompenzovat touto ztrátou a dosáhnout tak vratky daně za daňové období 2018 a 2019 - aktuálně v návrhu - bude řešit zákon

 

 
Sociální a zdravotní OSVČ: 
 

Obecně: 

Zdravotní pojištění :  https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=785

Sociální pojištění : https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=787

Nebude nutné platit zálohy od 03 -08/2020 na soc a zdrav.

V rámci ročního zúčtování bude odpuštěno min. pojistné soc. i zdrav - doplatky se budou doplácet v rámci zúčtování

Podání přehledu zdravotních pojišťoven za rok 2019 byl posunut zákonem na 3.8.2020 

CSSZ : posunutí přehledu není, slíbeno odpuštění pokut. !! 🙁 

 

staré informace: 
VZP:  posunula termín, tím pádem nebude účtovat penále
https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/aktualni-terminy-pro-podani-prehledu-osvc

OZP: posunula termín, 
https://www.ozp.cz/tiskove-centrum/tiskova-zprava-2020-03-20

 VOZP : posunula termín, penále bude odpouštět na základě žádosti 
https://www.vozp.cz/prehledy-osvc-lze-podavat-az-do-3-srpna

ZPMV: posunula termín, penále na základě žádosti
https://www.zpmvcr.cz/o-nas/aktuality/osvc-podat-prehled-bude-mozne-az-do-3.-srpna/

ČPZP: posunutí termínu
https://cpzp.cz/clanek/5644-0-Informace-pro-OSVC-predkladani-Prehledu-OSVC-za-rok-2019.html

Zdroj : https://www.podnikatel.cz/clanky/osvc-se-na-pul-roku-odpusti-minimalni-socialni-i-zdravotni-pojisteni/

Sociální a zdravotní s.r.o. : bude doplněno
Program ANTIVIRUS - 
 

 
DPH - pokuty budou promíjeny na základě žádosti, což nemusí dopadnout na všechny ( i identifikované osoby), bude záležet jaké Vaše další prohřešky jsou na FÚ evidovány.
 KH - pokuta 1000 bude prominuta, ostatní na žádost tzn záleží kdy dojdou výzvy a nemusí být prominuto - jen pro tzv. hodné subjekty bez minulých restů

 - možnost bez pokuty podat později KH společně s přiznáním DPH a zaplacením
daně (nutno podat se zpožděním nejvíce 4 pracovní dny)

- o prominutí úroku za pozdní úhradu daně v případě, kdy se prokáže souvislost s
koronavirem bude nutné žádat.

POZOR: !!  odpověd MFCR 

 

Pokud podáte pozdě kontrolní hlášení , ale dobrovolně KH/NKH v uvedeném liberačním období (tj. ještě předtím, než obdržíte výzvu od správce daně), bude vám bez žádosti prominuta pokuta ve výši 1 000 Kč.

 

Pokud ale dojde k porušení povinností vyplývajících z výzev vydaných v době od 1. 3. do 31. 7. 2020, na základě nichž Vám bude udělena pokuta 10.000 Kč, 30.000 Kč nebo 50.000 Kč, jste oprávněni požádat správce daně o prominutí podle § 101k zákona o DPH, jestliže věrohodně prokážete, že k porušení povinností došlo v důsledku působení mimořádných opatření. Bližší informace naleznete ve Finančním zpravodaji 4/2020  
zdroj: 
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-a-odpovedi/dan-z-pridane-hodnoty

Doporučení DPH :

DPH a KH - soustředit se na DPH a DPH podat raději špatně než vůbec, o prominutí některých sankcí bude nutné žádat a nemusí být žádost kladně vyřízena / jen pro poslušné
EET :  pozastavení EET na dobu nouzového stavu plus dalších tří měsíců
tisk 788 - https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=788
Daň z nabytí: prominutí pokuty za nepodání a příslušenství za pozdní platbu / u lhůt od 31.3. - do 31.7. - pokud bude podáno, zaplaceno do 31.8. 
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf
OČR: zaměstnanci:  TISK 784 
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=784- prodlouženo pro děti do 13 let na dobu do začátku školy, prázdnin
- rodiče se mohou střídat

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/lide-budou-moct-cerpat-nahradu-za-osetrovne-po-celou-dobu-uzavreni-skol-pro-deti-az-do-13-let
OČR: OSVČ 
Na základě usnesení vlády č. 262 - zákon 109/2020Pokud OČR nečerpá manžel/ka bude OČR ve výši 424/den, pro děti do 13 let na celou dobu. (vyplácí živnostenský úřad) 
 

 

Hlavní zdroj: https://twitter.com/TomHajda , podnikatel.cz, ... 

„Přehled je zpracován primárně za účelem informování mých klientů. Veřejnosti jej nabízím zcela zdarma. Nenesu žádnou odpovědnost za jeho použití, správnost či úplnost.“