Náklady na kancelář v bytě

Podnikatel může uplatnit náklady související s kanceláří či pracovnou ve svém domě nebo bytě do daňových nákladů. V tomto případě je však velice vhodné postupovat s větší opatrností. Finanční úřad totiž bude požadovat podrobný důkaz, které náklady a v jakém poměru jsouvyužívány pro podnikání a které pro osobní potřebu.

 

Nábytek a zařízení kanceláře

 V případě ceny zařízení do 40 000,-Kč může podnikatel toto zařízení uplatnit do nákladů jednorázově. Jedná se např. o psací stůl, knihovnu či počítač. Pokud je ale cena vyšší, uplatňuje podnikatel do nákladů odpisy, vypočtené dle §26  a následujících zákona o daních z příjmů.

Při kontrole FÚ bude pak rovněž nutné prokázat, zda je daný majetek využíván pouze pro podnikání.  tohoto důvodu doporučujeme u zařízení, které jsou používány i pro jiné účely uplatnit náklady v poměrné výši dle jejich využívání. Např. pokud máte doma jedinou tiskárnu, kterou používají děti při řešení domácích úkolů doporučujeme jako daňově uznatelný náklad uplatnit 50% ceny, či zvolit jiné vhodné kritérium.

 

Pořizovací cena nemovitostí v nákladech

Pokud by podnikatel chtěl část ceny pořízení své nemovitosti uplatnit v daňových nákladech formou odpisu, je situace o něco složitější.

Vlastněná nemovitost musí být totiž vložena do obchodního majetku podnikatele. Až tehdy může podnikatel poměrnou část odpisů dané nemovitosti uplatňovat v daňových nákladech. Výše poměru se pak vypočte dle vhodného kritéria. Nejčastěji se však používá poměr ploch užívaných k podnikání a celkové plochy.

 

Vklad do obchodního majetku představuje ovšem nevýhodu v případě prodeje dané nemovitosti, kdy je prodej osvobozen až po 5 letech po vyřazení z obchodního majetku. Drobná úspora na odpisech může pak v konečném důsledku vést až k velké daňové povinnosti při prodeji nemovitosti.

 

Režijní náklady na kancelář

 

Veškeré režijní náklady (nájem, energie,…), související s provozem kanceláře, lze dát do daňových nákladů a to dle vhodně zvoleného poměru, nejčastěji pak dle užívaných ploch. Obdobně se pak rozdělují ostatní režijní náklady, jako jsou např. účet za telefon či internet, užívaný jak pro podnikání, tak pro soukromou potřebu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.