NEWS – nová bytová jednotka v rodinném domě

NSS svým rozsudkem změnil názor na placení daně z nabytí u nových jednotek v rodinném domě. Nabytí je osvobozeno i před změnou zákona k 31.10.2019.

Tzn. kdo zaplatil daň z nabytí může pokud splňuje podmínky podat dodatečné daňové přiznání na 0 daň.Finanční správa akceptuje rozsudek Nejvyššího správního soudu, který sjednocuje doposud rozdílný přístup senátů krajských soudů rozhodujících ve věcech správního soudnictví v otázce posouzení, zda je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno i první úplatné nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě, a to podle úpravy zakotvené v zákoně o dani z nabytí nemovitých věcí.

Nejvyšší správní soud dospěl při řešení této otázky k závěru, že zákonodárce opomněl ve výčtu nemovitých věcí osvobozených od daně z nabytí nemovitých věcí uvést bytové jednotky v rodinných domech. Absenci úpravy týkající se osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u bytových jednotek v rodinných domech je podle Nejvyššího správního soudu nutné vnímat jako neúplnost právního řádu představující mezeru, kterou je třeba zaplnit.

Nejvyšší správní soud tuto mezeru v zákoně uzavřel analogickou aplikací zákona na případy prvního úplatného nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě. Změnu či zpřesnění této judikatury lze ve funkčním smyslu považovat za novelu právního předpisu s temporálními účinky, které změna právního předpisu tradičně má. To znamená, že účinky tohoto rozhodnutí jsou orientovány výlučně do budoucna.

Nově tak bude Finanční správa při posuzování osvobození vycházet z předpokladu, že osvobození požívá též první úplatné nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě ve všech případech, kdy právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly do 31. 10. 2019. Při posuzování obdobných případů je třeba vycházet ze zásady, že změna či zpřesnění judikatury není dostatečným důvodem pro využití mimořádných opravných prostředků ve věcech týkajících se stejného právního problému, které však byly před vydáním rozsudku soudu pravomocně skončeny ve správním řízení, a proti kterým nebyla v odpovídající lhůtě podána správní žaloba.

V případech, kdy nebylo dosud daňové řízení pravomocně ukončeno, případně bude podáno v zákonné lhůtě dodatečné daňové přiznání, Finanční správa v rámci rozhodování ke shora uvedeným závěrům Nejvyššího správního soudu přihlédne,“ vysvětlila generální ředitelka Finanční správy ČR Tatjana Richterová.http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2020/0089_4Afs_2000044S_20200624142842.pdf

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.