Nezapomeňte oznámit osvobozený příjem !!

 • Každý, kdo během roku obdržel příjem, který je osvobozený od daně z příjmu v hodnotě větší než 5 mil. Kč, musí tuto skutečnost oznámit správci daně spolu s daňovým přiznáním.

 • Pozor: I když jste ještě nepodali daňové přiznání na základě výjimky, musíte toto oznámení podat do 1.4.2020. / pokud nemáte daňového poradce.
 • V případě, že k oznámení nedojde Finanční úřad vyměří pokutu, až do výše 15 %. Pokud přiznání pošlete dobrovolně, bez výzvy ze strany FÚ bude pokuta činit 0,1 %
 • Jaké příjmy se hlásí – nejčastější příklady:
  • Dědictví – pozor: hlásí se zděděný majetek nesnížený o dluhy
  • Dar od příbuzných
  • Prodej podílu na s.r.o. po uplynutí držby 5 let.
  • Prodej akci, které poplatník držel více jak 3 roky
  • Prodej uměleckých sbírek atd.

 • Co se hlásí:
  • Výše příjmů
  • Datum, kdy příjem vznikl
  • Popis příjmů – akcie, dary…

 • Co se hlásit nemusí:  Hlásit se nemusí osvobozený příjem z prodeje nemovitosti, pozor: dary a dědictví nemovitostí je třeba hlásit.

Vzor oznámení: https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5252_1.pdf?201511271457

Podrobné informace: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/oznameni-o-osvobozenych-prijmech

 • Každý, kdo během roku obdržel příjem, který je osvobozený od daně z příjmu v hodnotě větší než 5 mil. Kč, musí tuto skutečnost oznámit správci daně spolu s daňovým přiznáním.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.