Nezapomeňte oznámit osvobozený příjem !!


I přestože Ministerstvo Financí  „posunulo“ podávání daňových přiznání, hlášení osvobozených příjmů posunuto nebylo. Proto je třeba v řádných termínech toto osvobození podat, týká se zejména zaměstnanců, kteří daňové přiznání nepodávají a těch, kteří budou DP podávat v papírové podobě. 

Každý kdo měl osvobozený příjem nad 5 mil. je povinen ho oznámit. ( s výjimkou prodejů nemovitostí)  v termínu propadávání daňových přiznání.

Týká se zejména následujících příjmů: 

– prodeje obchodních podílů 
– prodeje družstevních bytů
– příjmů z dědictví a darů 


Každý, kdo během roku obdržel příjem, který je osvobozený od daně z příjmu v hodnotě větší než 5 mil. Kč, musí tuto skutečnost oznámit správci daně spolu s daňovým přiznáním.

 • Pozor: I když jste ještě nepodali daňové přiznání na základě výjimky, musíte toto oznámení podat do 1.4.2021. / pokud nemáte daňového poradce nebo nepodáváte elektronicky- 

 • V případě, že k oznámení nedojde Finanční úřad vyměří pokutu, až do výše 15 %. Pokud přiznání pošlete dobrovolně, bez výzvy ze strany FÚ bude pokuta činit 0,1 %
 • Jaké příjmy se hlásí – nejčastější příklady:
  • Dědictví – pozor: hlásí se zděděný majetek nesnížený o dluhy
  • Dar od příbuzných
  • Prodej podílu na s.r.o. po uplynutí držby 5 let.
  • Prodej akci, které poplatník držel více jak 3 roky
  • Prodej uměleckých sbírek atd.
 • Co se hlásí:
  • Výše příjmů
  • Datum, kdy příjem vznikl
  • Popis příjmů – akcie, dary…
 • Co se hlásit nemusí:  Hlásit se nemusí osvobozený příjem z prodeje nemovitosti, pozor: dary a dědictví nemovitostí je třeba hlásit.

Vzor oznámení: https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5252_1.pdf?201511271457

Podrobné informace: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/oznameni-o-osvobozenych-prijmech

 • Každý, kdo během roku obdržel příjem, který je osvobozený od daně z příjmu v hodnotě větší než 5 mil. Kč, musí tuto skutečnost oznámit správci daně spolu s daňovým přiznáním.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.